Call (209) 942-0332 | Address 1135 N Wilson Way, Stockton, CA 95205

Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4
Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4
Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4
Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4
Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4

Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt - Size 4

Regular price
$15.99
Sale price
$13.99

Calvin Klein - Gray, Black & White Sleeveless Midi Dress w/ Belt 

Size 4 

38" Length
28" Waist
17.5" Chest (pit to pit)